Jognyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Core Venture Zrt jogi nyilatkozatát!

A www.coreventure.hu weboldal a Core Venture Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Core Venture) bejegyzett oldala. Az itt megjelenő tartalom szerzői jogi oltalom alatt áll.

A weboldalon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. Ezért a megjelenő információk nem minősülnek és semmilyen körülmények között nem tekinthetők vagy tekintendők joghatás kiváltására alkalmas nyilatkozatnak, így különösen jogviszony létrehozására vonatkozó ajánlatnak, a hatályos a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény szerint erre vonatkozó tevékenységi engedély alapján végezhető tevékenységnek, úgy mint pl. befektetésre ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, személyre szóló befektetési ajánlásnak, közvetlen befektetési ajánlásnak, pénzügyi eszközök vételére, vagy eladására vonatkozó ajánlattételnek, illetve ajánlattételre vonatkozó felhívásnak.

A Core Venture a weboldalon megjelenő információk és adatok pontosságáért, teljességéért, helytállóságáért, hitelességéért, meghatározott célra való alkalmasságáért, esetleges módosulásáért felelősséget nem vállal. Nem felel továbbá a Core Venture az illetéktelen hozzáférésekből, a honlap használatára képtelen állapotából, illetve a nem megfelelő működésből eredő károkért. A weboldalakon megjelenő információk és adatok bármilyen módon és formában történő felhasználása kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet.

A Core Venture nem vállal felelősséget azokért a - közvetlen, vagy közvetett - károkért, veszteségekért, költségekért, egyéb következményekért, amelyek a web oldalaival kapcsolatban azok használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, adathibából, pontatlanságból, meghibásodásból, számítógépes vírus általi-, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be.

A Core Venture bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Core Venture-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt célhoz kötötten és célnak megfelelő ideig a Core Venture nyilvántartsa, tárolja és kezelje.

A Core Venture tevékenységét a hatályos magyar jogszabályokban foglalt feltételeknek megfelelően folytatja, ennek keretében jelen honlap mind tartalmában mind megjelenésében a hatályos magyar jogszabályi előírásokat figyelembe véve került kialakításért, arra nem vonatkoztatható bármely más EGT állam vagy harmadik ország kötelezően alkalmazandó előírása.

A Core Venture fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát bármikor megváltoztassa.

2012. szeptember 20.